ชื่อ - นามสกุล :นายสมยศ บริบูรณ์
ตำแหน่ง :ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
หน้าที่หลัก :ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
ที่อยู่ :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่ในกลุ่ม : ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา