ชื่อ - นามสกุล :นายเตียง นามสง่า
ตำแหน่ง :รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
หน้าที่หลัก :รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่ในกลุ่ม : รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา