ชื่อ - นามสกุล :นายเพลิน แก้วพรม
ตำแหน่ง :สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
หน้าที่หลัก :สมาชิกสภา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิกสภาอบต.