ชื่อ - นามสกุล :นายธีรพงศ์ วงศ์คำจันทร์
ตำแหน่ง :สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
หน้าที่หลัก :สมาชิกสภา
ที่อยู่ :หมู่ 8
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิกสภา