ชื่อ - นามสกุล :นายบุญเพ็ง ภูแดงงาม
ตำแหน่ง :ยาม
หน้าที่หลัก :พนักงานจ้างทั่วไป
ที่อยู่ :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : พนักงานจ้างทั่วไป