ชื่อ - นามสกุล :นส.กิงเพชร โพเทพา
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองคลัง
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการกองคลัง
ที่อยู่ :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกองคลัง