ชื่อ - นามสกุล :น.ส.เพลินพิศ ทุมผารักษ์
ตำแหน่ง :จพง.การเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก :การเงินและบัญชี
ที่อยู่ :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : การเงินและบัญชี