ชื่อ - นามสกุล :น.ส.วัลยา ศรีหนองห้าง
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่หลัก :พนักงานจ้างตามภารกิจ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ