ชื่อ - นามสกุล :น.ส.ปวีณา วงศ์ทองดี
ตำแหน่ง :คนงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :พนักงานจ้างทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : งานจัดเก็บรายได้