ชื่อ - นามสกุล :น.ส.จินตนา ภูแข่งหมอก
ตำแหน่ง :จ้างเหมาบริการ
หน้าที่หลัก :งานพัฒนาชุมชน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : งานพัฒนาชุมชน