ชื่อ - นามสกุล :นายเอนกพงค์ กล่อมสาร
ตำแหน่ง :นายช่างโยธาชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
ที่อยู่ :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง