ชื่อ - นามสกุล :นายสมพาน ทองทัน
ตำแหน่ง :พนง.ผลิตน้ำประปา
หน้าที่หลัก :พนักงานจ้างทั่วไป
ที่อยู่ :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : กองช่าง