ชื่อ - นามสกุล :นายประเวศน์ ประสมทรัพย์
ตำแหน่ง :พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
หน้าที่หลัก :พนักงานจ้างตามภารกิจ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุขฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม