ชื่อ - นามสกุล :น.ส.อโนทัย ทิ้งชั่ว
ตำแหน่ง :นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :นักวิชาการคลัง
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : นักวิชาการคลัง