ชื่อ - นามสกุล :นายศุภวัฒน์ เวทย์วัฒนพงษ์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองการศึกษา
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา ศาสนา และฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม