ชื่อ - นามสกุล :น.ส.รัชนีย์ วงศ์ทา
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :นักวิชาการศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา ศาสนา และฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : นักวิชาการศึกษา