ชื่อ - นามสกุล :นายทีรเดช มีฤทธิ์
ตำแหน่ง :พนักงานขับรถส่วนกลาง
หน้าที่หลัก :พนักงานจ้างตามภารกิจ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : สำนักปลัด