ชื่อ - นามสกุล :นายธาดา เวทย์วัฒนพงษ์
ตำแหน่ง :จ้างเหมาบริการ
หน้าที่หลัก :กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา ศาสนา และฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม