ชื่อ - นามสกุล :นายกิตติทัช โงนมะณี
ตำแหน่ง :จ้างเหมาบริการ
หน้าที่หลัก :กองช่าง
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : กองช่าง