ชื่อ - นามสกุล :นายเกียรติอนันท์ กวนทา
ตำแหน่ง :จ้างเหมาบริการ
หน้าที่หลัก :งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย