ชื่อ - นามสกุล :น.ส. กิ่งเพชร โพเทพา
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองคลัง
หน้าที่หลัก :กองคลัง
ที่อยู่ :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
Telephone :0420490989
Email :
กลุ่ม / แผนก : โครงสร้างภายในหนองพันทา
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกองคลัง