ชื่อ - นามสกุล :นาย เอนกพงค์ กล่อมสาร
ตำแหน่ง :นายช่างโยธาชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :กองช่าง
ที่อยู่ :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
Telephone :0420490989
Email :
กลุ่ม / แผนก : โครงสร้างภายในหนองพันทา
หน้าที่ในกลุ่ม : รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง