ชื่อ - นามสกุล :นายเตียง นามสง่า
ตำแหน่ง :รองประธานสภาฯ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายสภานิติบัญญัติ
หน้าที่ในกลุ่ม :