ชื่อ - นามสกุล :นายศุภเศรษฐ์ สิงห์โสด
ตำแหน่ง :นิติกร
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติงานด้านนิติการ
ที่อยู่ :23 หมู่ 11 ตำบลหนองพันทา
Telephone :0933541936
Email :supasettahwan@gmail.com