หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT
โดย : admin
อ่าน : 7193
อังคาร ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือทำแบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561