หมวดหมู่ : จัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ : โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านโนนม่วง
โดย : admin
อ่าน : 4433
พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรพร้อมปรับเกลี่ยแต่งลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านโนนม่วง

เงินงบประมาณ 125,000.-บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)