หมวดหมู่ : จัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ : โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองนาคำ
โดย : admin
อ่าน : 3796
อังคาร ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองนาคำ  หมู่ที่ 5  ตั้งไว้  250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว  125.00 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร ตามแบบคัดลอกและจากแบบมาตรฐานของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย (ท.1-01)  พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการจำนวน 1 ป้าย

- หจก.โซ่พิสัยมนัสชัยการก่อสร้าง เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เป็นเงิน 248,000.-บาท

- สัญญาจ้างเลขที่ 18/2562 ลว.26 เมษายน 2562

- กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุแล้วเสร็จภายใน 90 วัน  เริ่มทำงานวันที่ 27 เมษายน - สิ้นสุดวันที่ 25 กรกฎาคม 2562