หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : รายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)และรายงานการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามฯ (E-plan Nacc) ประจำปีงบประมาณ 2563
โดย : admin
อ่าน : 4868
จันทร์ ที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

รายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามฯ (E-plan Nacc) ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินงานการใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ (พ.ศ.2561-2564) ไปใช้ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563