หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ(2561-2565)
โดย : admin
อ่าน : 3498
ศุกร์ ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ตามมติเห็นชอบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาจึงขอประกาศขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ(2561-2564)จากเดิมสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขยายกรอบระยะเวลาให้สิ้นสุดแผนดังกล่าวในวันที่ 30 กันยายน 2565