หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : รายงานผลการปฏิบัติงานผู้มารับบริการงานจัดเก็บรายได้กองคลังรอบ6เดือนประจำปีงบประมาณ2564
โดย : admin
อ่าน : 7058
จันทร์ ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

รายงานผลการปฏิบัติงานผู้มารับบริการงานจัดเก็บรายได้กองคลัง รอบ6เดือน ประจำปีงบประมาณ2564 (ตุลาคม2563-มีนาคม2564)

-ขอใช้ถึงขยะ

-ขอใช้น้ำประปา

-ชำระภาษีป้าย

-ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง