หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563
โดย : admin
อ่าน : 5800
พุธ ที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563

การกำหนดหลักเกณฑ์และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ และอื่นๆ ต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแนวทางเดียวกับกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดบึงกาฬ