หมวดหมู่ : จัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ : โครงการขุดลอกสระน้ำ อบต.หนองพันทา
โดย : admin
อ่าน : 6659
จันทร์ ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ครงการขุดลอกสระน้ำอบต.หนองพันทา หมู่ที่ 11 บ้านพัฒนาพร  (สภาพเดิม) เป็นสระ ขนาดความกว้างโดยเฉลี่ย 45.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร (สภาพดำเนินการ) ขุดเพิ่มเป็น ขนาดกว้าง 39.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร ลึก 3.00 เมตรรวมลึก 6.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,527 ลบ.ม.

ผู้ชนะการเสนอราคา  หจก.ดงทรัพย์เจริญ

ราคาที่เสนอ  494,000.- บาท(-สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

สัญญาจ้างเลขที่ 10/2564   ลงวันที่ 21  เมษายน  2564

กำหนดส่งมอบงาน    60  วัน