หมวดหมู่ : ข้อบัญญัติตำบล
หัวข้อ : รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 18
โดย : admin
อ่าน : 1798
พุธ ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

-รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ครั้งที่ 18/2564 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

-บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

-เอกสารอื่่นที่เกี่ยวข้อง