หมวดหมู่ : ข้อบัญญัติตำบล
หัวข้อ : รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 20
โดย : admin
อ่าน : 2029
พุธ ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

-รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ครั้งที่ 20/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564
-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
-บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
-เอกสารอื่่นที่เกี่ยวข้อง