หมวดหมู่ : ข้อบัญญัติตำบล
หัวข้อ : รายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3/2564
โดย : admin
อ่าน : 3133
พุธ ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

-รายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3/2564
ลงวันที่ 13 กันยายน 2564
-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
-บัญชีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
-เอกสารอื่่นที่เกี่ยวข้อง